ספרי

הברית החדשה

נעתקים מלשון יון ללשון עברית

על ידי

החכם פראפעסאר פראנץ דעליטש ז"ל

אל הקורא

ס ד ר
ספרי הברית החדשה

הבשורה על-פי מתי(ללא ניקוד)
הבשורה על-פי מרקוס(ללא ניקוד)
הבשורה על-פי לוקס(ללא ניקוד)
הבשורה על-פי יוחנן(ללא ניקוד)
מעשי השליחים(ללא ניקוד)
אגרות פולוס השליח
   אל-הרומיים(ללא ניקוד)
   הראשונה אל-הקורנתיים(ללא ניקוד)
   השנית אל-הקורנתיים(ללא ניקוד)
   אל-הגלטיים(ללא ניקוד)
   אל-האפסיים(ללא ניקוד)
   אל-הפילפיים(ללא ניקוד)
   אל-הקולסים(ללא ניקוד)
   הראשונה אל-התסלוניקים(ללא ניקוד)
   השנית אל-התסלוניקים(ללא ניקוד)
   הראשונה אל-טימותיוס(ללא ניקוד)
   השנית אל-טימותיוס(ללא ניקוד)
   אל-טיטוס(ללא ניקוד)
   אל-פילימון(ללא ניקוד)
אגרת אל-העברים(ללא ניקוד)
אגרת יעקוב(ללא ניקוד)
האגרת הראשונה לפטרוס השליח(ללא ניקוד)
האגרת השנית לפטרוס השליח(ללא ניקוד)
האגרת הראשונה ליוחנן השליח(ללא ניקוד)
האגרת השנית ליוחנן השליח(ללא ניקוד)
האגרת השלישית ליוחנן השליח(ללא ניקוד)
אגרת יהודה(ללא ניקוד)
חזון יוחנן(ללא ניקוד)

אל התנ"ך