אגרת יעקוב, הברית החדשה

האגרת הראשונה לפטרוס השליח

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה

האגרת השנית לפטרוס השליח, הברית החדשה