אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק א

א   פולוס שליח מקרא של-ישוע המשיח ברצון אלהים וסוסתניס אחינו: 2 אל-קהלת אלהים אשר בקורנתוס למקדשים במשיח ישוע הקדשים הקרואים עם כל-הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל-מקום שלהם ושלנו: 3 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח: 4 אודה לאלהי בעבורכם בכל-עת על-חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע: 5 אשר עשרתם-בו בכל בדבור ובדעת: 6 באשר עדות המשיח התחזקה בכם: 7 עד אשר-לא חסרתם כל-מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח: 8 והוא גם-יכונן אתכם עד-עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח: 9 נאמן האלהים אשר על-פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו: 10 והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיינה מחלקות ביניכם כי אם-תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת: 11 כי בני-בית כלואה הגידו לי עליכם אחי כי מריבות ביניכם: 12 וזאת אני אמר מפני שאיש איש מכם אמר אני לפולוס ואני לאפולוס ואני לכיפא ואני למשיח הנני: 13 הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם אם לשם פולוס נטבלתם: 14 אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם בלתי קרספוס וגיוס: 15 פן-יאמרו כי-לשמי טבלתי: 16 וטבלתי גם את-בני-בית אסטפנוס ומלבד אלה לא אדע אם-טבלתי איש אחר: 17 כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם-לבשר לא-בחכמת דברים למען אשר לא-יהיה צלוב המשיח לריק: 18 כי-דבר הצלוב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים: 19 כי-כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר: 20 איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את-חכמת העולם הזה: 21 כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את-האלהים בחכמה היה רצון מלפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים: 22 כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה: 23 ואנחנו משמיעים את-המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים: 24 אבל למקראים בין מיהודים בין מיונים את-המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים: 25 יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם: 26 כי ראו-נא אחי את-קריאתכם שלא רבים החכמים מן-הבשר לא רבים השליטים לא רבים רמי היחש: 27 כי אם-בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את-החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את-החזק: 28 ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו: 29 כדי שלא-יתהלל לפניו כל-בשר: 30 וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדשה ולפדיום: 31 ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה