פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ג

ג   ואני לא יכלתי לדבר עמכם אחי כדבר עם אנשי רוח כי אם כדבר עם אנשי בשר כדבר עם עוללים במשיח: 2 חלב השקיתי אתכם ולא-מאכל כי עדין לא הייתם יכולים וגם-עתה אינכם יכולים כי עודכם של-הבשר: 3 כי באשר קנאה ביניכם ומריבה ומחלקות הלא של-הבשר אתם ונהגים מנהג בני אדם: 4 הן באמר זה אני לפולוס וזה אני לאפולוס הלא של-הבשר אתם: 5 מי אפוא פולוס ומי-הוא אפולוס אך-משרתים אשר על-ידם באתם להאמין איש איש כמתנת האדון אשר נתן לו: 6 אני נטעתי ואפולוס השקה והאלהים הוא הצמיח: 7 על-כן הנטע כאין והמשקה כאין כי אם-אלהים המצמיח: 8 והנטע והמשקה כאחד המה וכל-איש יקבל את-שכרו כפי עמלו: 9 כי עזרים לאלהים במלאכתו אנחנו שדה אלהים אתם בנין אלהים אתם: 10 ואני כפי חסד אלהים הנתן לי כאמן חכם שתי יסוד ואחר בונה עליו אך-ירא כל-איש איך הוא-בנה עליו: 11 כי לא-יוכל איש לשית יסוד אחר זולתי המוסד שהוא ישוע המשיח: 12 ואם-יבנה הבונה על-היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או-עץ או חציר או קש: 13 יגלה מעשה כל-איש כי-היום הוא יבררהו כי-באש יראה ומה-מעשה כל-איש ואיש האש תבחננו: 14 אם-יעמד מעשה איש אשר בנה עליו יקבל שכרו: 15 ואם-ישרף מעשהו יפסידנו והוא יושע אך כאוד מצל מאש: 16 הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם: 17 ואיש אשר ישחית את-היכל אלהים האלהים ישחית אתו כי היכל אלהים קדוש ואתם היכלו: 18 אל-ישיא איש נפשו מי אשר חכם יחשב בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם: 19 כי-חכמת העולם הזה סכלות לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם: 20 ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל: 21 על-כן אל-יתהלל איש באדם כי הכל הוא שלכם: 22 אם-פולוס אם-אפולוס ואם-כיפא אם-העולם אם-החיים ואם-המות אם-ההוה ואם-העתיד הכל הוא שלכם: 23 ואתם של-המשיח והמשיח של-אלהים:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה