פרק קודם, אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים פרק ד

ד   ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך עליכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים וכאשר גם-התהלכתם כן תוסיפו וכן תרבו עוד: 2 כי ידעתם את-המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע: 3 כי זה רצון האלהים קדשתכם להתרחק מן-הזנות: 4 וידע כל-איש מכם להשתמש בכליו בקדשה ויקר: 5 ולא-בתאות זמה כדרך הגוים אשר-אינם ידעים האלהים: 6 ולא-יעשק איש ויונה את-אחיו במשא ומתן כי-נוקם יהוה על-כל-זאת כאשר כבר אמרנו אליכם והעידנו בכם: 7 כי לא-קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם-לקדשה: 8 על-כן הבוזה לא בן-אדם הוא בוזה כי אם-את-האלהים אשר גם-שם בקרבנו את-רוח קדשו: 9 ועל-אהבת האחים אין-צרך לכתב אליכם הלא אף-אתם למודי יהוה לאהבה איש את-רעהו: 10 וגם עשיתם כן לכל-אחיכם אשר בכל-מקדוניא אבל נבקשה מכם אחי אשר כן תעשו וכן תוסיפו: 11 ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם: 12 למען תתהלכו כהגן עם-אתם שבחוץ ולא תצטרכו לאדם: 13 ועל-דבר הישנים אחי לא-נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין-להם תקוה: 14 כי אם-נאמין אשר-מת ישוע ויחי כן יביא האלהים גם את-הישנים בישוע אתו: 15 כי את-זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד-בא האדון לא נקדם את-הישנים: 16 כי האדון הוא ירד מן-השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח: 17 אחרי-כן אנחנו החיים הנותרים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לאויר ובכן נהיה תמיד עם-האדון: 18 לכן נחמו זה את-זה בדברים האלה:

פרק הבא, אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים, הברית החדשה