אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה

אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה