אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו

אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה