האגרת השנית לפטרוס השליח, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק א

א   את אשר היה מראש אשר שמענו ובעינינו ראינו אשר הבטנו ואשר מששו ידינו על-דבר החיים: 2 והחיים נגלו ונרא ומעידים אנחנו ומודיעים לכם את-חיי העולמים אשר היו עם-האב ונגלו לנו: 3 את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם-אתם ונתחברנו עם-האב ועם-בנו ישוע המשיח: 4 וזאת כתבים אנחנו לכם למען תהיה שמחתכם שלמה: 5 וזאת השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם שהאלהים אור הוא וכל-חשך אין בו: 6 אם-נאמר כי יש-לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך דברי שקר אנחנו ולא פעלי האמת: 7 אבל אם-נתהלך באור כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם-ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל-חטא: 8 אם-נאמר שאין-בנו חטא מתעים אנחנו נפשנו והאמת אין בנו: 9 ואם-נתודה את-חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לחטאתינו ולטהרנו מכל-עון: 10 ואם-נאמר שלא חטאנו לכזב נשימנו ודברו אין בנו:

פרק הבא, האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה