האגרת השנית לפטרוס השליח, הברית החדשה

האגרת הראשונה ליוחנן השליח

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה

האגרת השנית ליוחנן השליח, הברית החדשה