האגרת הראשונה לפטרוס השליח, הברית החדשה

האגרת השנית לפטרוס השליח

פרק א
פרק ב
פרק ג

האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה