אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק א

א   פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו אל-קהלת אלהים אשר בקורנתוס עם כל-הקדשים אשר באכיא: 2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח: 3 ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל-נחמה: 4 המנחם אתנו בכל-לחצנו למען נחם הנלחצים כל-לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים מאת האלהים: 5 כי כרב ענויי המשיח בנו כן תרבה נחמתנו על-ידי המשיח: 6 ואם-נלחצים אנחנו נלחץ בעבור נחמתכם וישועתכם ואם-מנחמים אנחנו ננחם בעבור נחמתכם כדי שתאריכו גם-אתם נפשכם בענותכם הענויים אשר מענים אנחנו: 7 ונכון לבנו בטוח עליכם וידענו כי כאשר ענויינו ענוייכם כן נחמתנו נחמתכם: 8 כי לא-נכחד מכם אחי את-צרתנו אשר מצאתנו באסיא למאד כמשא כבד כבדה ממנו עד כי-נואשנו מחיינו: 9 ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את-המות למען אשר-לא נבטח בנפשנו כי אם-באלהים המחיה את-המתים: 10 אשר הצילנו מן-המיתה החמורה הזאת ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים שיוסיף להצילנו: 11 בעזרכם גם-אתם אתנו בתפלתכם למען יודו רבים בעבורנו על-מתנת החסד שהיתה לנו על-ידי רבים: 12 כי זאת היא תהלתנו אשר לבנו יעיד בנו כי בתם וישר לפני אלהים התהלכנו בעולם אף כי-אתכם לא-בחכמת הבשר כי אם-בחסד אלהים: 13 כי לא-נכתב לכם כי אם-מה-שאתם קראים וגם-מבינים: 14 ובטוח אני בכם שידעתם אתנו מעט ואף-תדעו עד-תכלית כי אנחנו תהלתכם כאשר גם-אתם תהלתנו ביום אדנינו ישוע: 15 ובבטחון הזה חפצתי לבוא אליכם ראשנה ולמען תקבלו טובה כפולה: 16 לעבר בתוככם אל-מקדוניא ולשוב ממקדוניא אליכם ואתם תשלחוני אל-ארץ יהודה: 17 ועתה ההיתה עצתי נמהרה או יעצתי לפי הבשר את-אשר יעצתי והיה אצלי פעם הן הן ופעם לא לא: 18 אכן נאמן האלהים כי-דברנו אליכם לא היה הן ולא: 19 כי בן-האלהים ישוע המשיח הנקרא בתוככם על-ידינו על-ידי ועל-ידי סלונוס וטימותיוס הוא לא היה הן ולא כי-היה בו הן בלבד: 20 כי כל-הבטחות האלהים כלן בו היו הן ובו היו אמן לכבוד האלהים על-ידינו: 21 והאלהים הוא המכונן אותנו אתכם במשיח ואשר משחנו: 22 הוא גם-חתמנו ואת-רוחו נתן בלבנו לערבון: 23 ואני את-אלהים אקרא להיות עד לנפשי כי מחמלתי עליכם לא-באתי עד-הנה לקורנתוס: 24 לא שמשלים אנחנו באמונתכם כי אם-עזרים לשמחתכם כי עמדתם באמונה:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה