פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים פרק יג

יג   שלישית עתה אבוא אליכם על-פי שנים עדים או שלשה יקום כל-דבר: 2 כבר הגדתי בהיותי אצלכם בפעם השנית ועתה אוסיף להגיד ולכתב ברחקי מכם לאתם שכבר חטאו ולכל הנשארים כי לא אוסיף לחוס בשובי אליכם: 3 יען אשר בקשתם לבחן את-המשיח המדבר בי והוא איננו חלש לכם כי אם-גבור בתוככם: 4 כי אם-גם-נצלב בחלשה אכן חי הוא בגבורת אלהים ואם גם-חלשים בו אנחנו אכן נחיה עמו בגבורת אלהים לנגדכם: 5 נסו-נא אתכם אם-באמונה אתם עמדים הבחנו או האינכם ידעים עצמכם שישוע המשיח בקרבכם אם-לא נמאסים אתם: 6 אבל אקוה שתדעו כי אנחנו לא נמאסים: 7 ואני מתחנן אל-האלהים שלא-תעשו כל-רע לא למעננו שנראה נאמנים כי אם-למענכם שתעשו אתם את-הטוב ואנחנו נהיה כנמאסים: 8 כי אין אנחנו יכולים לעשות דבר לנגד האמת כי אם-בעד האמת: 9 כי נשמח אם-חלשים אנחנו ואתם גבורים ועל-זאת גם-מתפללים אנחנו על-אשר תכוננו: 10 ובעבור זאת כתבתי את-אלה בעודני רחוק למען אשר אהיה אצלכם ולא אצטרך לדבר אתכם משפטים לפי השלטן אשר נתן לי האדון לבנות ולא להרוס: 11 סוף דבר אחי שמחו והתכוננו התנחמו ויהי לכם לב אחד אהבו השלום ואלהי האהבה והשלום יהי עמכם: 12 שאלו לשלום איש את-רעהו בנשיקה הקדושה הקדושים כלם שאלים לשלומכם: 13 חסד האדון ישוע המשיח ואהבת האלהים וחברת רוח הקדש עם-כלכם אמן:

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה