אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה