אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים, אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים פרק א

א   פולוס וסלונוס וטימותיוס אל-קהלת התסלוניקיים באלהים אבינו ובאדנינו ישוע המשיח: 2 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח: 3 חיבים אנחנו להודות תמיד לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו: 4 עד שנתהלל בכם בקהלות אלהים על-סבלנותכם ועל-אמונתכם בכל-הרדיפות ובכל-הלחץ אשר סבלתם: 5 לאות צדקת משפט אלהים למען תמצאו ראוים למלכות האלהים אשר בעבורה תענו: 6 באשר צדיק הוא האלהים לגמל לחץ ללחציכם: 7 ולכם הנלחצים רוחה עמנו יחד בהגלות האדון ישוע מן-השמים עם-מלאכי עזו: 8 באש להבה להשיב נקם לאשר לא-ידעו את-האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח: 9 אשר ישאו משפטם אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו: 10 בבאו ביום ההוא להכבד בקדשיו ולהתפלא בכל-המאמינים כי האמנתם לעדותנו אליכם: 11 לזאת גם-נתפלל בעדכם תמיד אשר יתן אתכם אלהינו ראוים למה-שאתם מקראים וימלא בעז כל-חפצכם בטוב וכל-מעשה אמונתכם: 12 למען יכבד בכם שם ישוע אדנינו ואתם תכבדו בו על-פי חסד אלהינו ואדנינו ישוע המשיח:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה