פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים פרק ב

ב   והננו מבקשים מכם אחי על-אדות ביאת אדנינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו: 2 אשר לא-תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כאלו שלוחה מאתנו לאמר הגיע יום יהוה: 3 אל-יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא-יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן-האבדון: 4 המתקומם והמתרומם על-כל-הנקרא אל או עבודה כי גם-ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את-עצמו כי אלהים הוא: 5 הלא תזכרו כי-בעוד היותי אתכם אלה דברתי אליכם: 6 ועתה ידעתם את אשר ימנעהו מלהגלות בעתו: 7 כי סוד הרשע כבר החלה פעלתו רק שיוסר מתוך המנע עד-כה: 8 ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו: 9 את אשר יבוא כפי פעלת השטן ברב-כח ובאתות ובמופתי שקר: 10 ובכל-מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את-אהבת האמת להושע: 11 ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר: 12 למען ידונו כל-אשר לא-האמינו באמת ורצו בעולה: 13 אבל אנחנו חיבים להודות תמיד לאלהים בעבורכם אחי חביבי האדון אשר מבתחלה בחר בכם האלהים לישועה בקדשת הרוח ובאמונת האמת: 14 לזאת קרא אתכם בבשורתנו לנחלת כבוד אדנינו ישוע המשיח: 15 לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו: 16 ואדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן-לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה: 17 הוא ינחם את-לבבכם ויכונן אתכם בכל-דבר ומעשה טוב:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה