פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים פרק ג

ג   ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כהכבדו בקרבכם: 2 ואשר ננצל מן-האנשים התעים והרעים כי לא לכל-אדם האמונה: 3 אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן-הרע: 4 ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו שעשים אתם כמצותנו וגם-תוסיפו לעשות: 5 והאדון הוא יישר את-לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח: 6 והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל-אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על-פי הקבלה אשר קבל מאתנו: 7 הלא אתם ידעתם שצריכים אתם להתהלך כמנו כי לא-העוינו את-דרכנו בתוככם: 8 גם לא-אכלנו לחם איש חנם כי בעמל ותלאה לילה ויומם יגענו לבלתי היות לאיש מכם למשא: 9 לא מפני שאין-לנו הרשות הזאת כי אם-לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו: 10 כי גם-בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר אשר לא ירצה לעשות גם-לא יאכל: 11 כי שמענו שיש בכם מעקשים ארחתם ואינם עשים דבר ומבלים ימיהם בהבלים: 12 ואנשים כאלה נצוה אותם ונזהירם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את-לחמם משלהם: 13 ואתם אחי אל-תתרפו בעשות הטוב: 14 ואם לא-ישמע איש אל-דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל-תתערבו עמו למען יבוש: 15 אך לא-כאיב תחשבהו כי אם-תוכיחהו כאח: 16 ואדון השלום הוא יתן לכם השלום תמיד ובכל-פנים: 17 יהי האדון עם-כלכם: 18 שאל לשלומכם בכתב ידי אני פולוס והיא האות בכל-האגרות כן אנכי כתב: 19 חסד ישוע המשיח אדנינו עם-כלכם:

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס, אגרת פולוס השנית אל-התסלוניקים, הברית החדשה