אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס פרק א

א   פולוס שליח ישוע המשיח ברצון האלהים לפי הבטחת החיים אשר בישוע המשיח: 2 אל-טימותיוס בני החביב חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו ומאת המשיח ישוע אדנינו: 3 מודה אני לאלהים אשר אנכי עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי-תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם: 4 ונכספתי לראותך בזכרי את-דמעותיך למען אמלא שמחה: 5 כי-שמתי על לבי זכרון אמונתך בלתי-צבועה שכבר היתה בלואיס זקנתך ובאבניקי אמך ומבטח אני שהיא גם-בך: 6 ובעבור זאת אזכירך כי תעורר את-מתנת האלהים אשר בך בסמיכת ידי: 7 כי האלהים לא-נתן לנו רוח אימה כי אם-רוח גבורה ואהבה ומוסר: 8 לכן אל-תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם-תקבל כמוני הרעות על-הבשורה בגבורת אלהים: 9 אשר-הושיענו וקראנו קריאה קדושה לא כמעשינו כי אם-כעצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם: 10 ועתה נגלה בהראות מושיענו ישוע המשיח אשר בלע המות ויוצא לאור את-החיים ואת אשר-איננו עובר על-ידי הבשורה: 11 אשר הפקדתי להיות לה לכרוז ושליח ומורה הגוים: 12 ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי-ידעתי במי האמנתי ואני מבטח שבידו לשמר את-פקדוני ליום ההוא: 13 החזק בתבנית הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע: 14 שמר את-הפקדון הטוב על-ידי רוח הקדש השכן בנו: 15 זאת אתה יודע כי-פנו ממני כל אשר באסיא ובתוכם פוגלוס והרמוגניס: 16 יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי-פעמים רבות השיב את-נפשי ולא-בוש ממוסרי: 17 כי אם-בהיותו ברומי יגע לבקשני עד כי-מצאני: 18 יתננו האדון לרחמים לפני יהוה ביום ההוא ורב שרותו אשר שרת באפסוס אתה ידעת היטב:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה