פרק קודם, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס פרק ב

ב   ועתה בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע: 2 ואת-אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר-הם כשרים ללמד גם את-האחרים: 3 וקבל הרעות כגבור חיל במלחמת ישוע המשיח: 4 איש יצא לצבא לא יתערב בעסקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא: 5 וגם אם-נאבק איש לא יכתר אם-לא יאבק כמשפט: 6 האכר העבד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה: 7 בין באשר-אני אמר כי האדון יתן-לך חכמה בכל-דבר: 8 זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן-המתים אשר הוא מזרע דוד כבשורתי: 9 אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו חבוש: 10 ועל-כן אסבל את-כל למען הבחירים למען ישיגו גם-המה את-התשועה במשיח ישוע עם-כבוד עולמים: 11 אמת הדבר הזה כי אם-מתנו אתו גם-אתו נחיה: 12 אם-נסבל גם-נמלך אתו ואם-נכחש-בו גם-הוא יכחש-בנו: 13 אם-לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לא יוכל לכחש בעצמו: 14 זאת הזכר להם והעד לפני האדון שלא לעסק בתוכחת מלים לא להועיל רק לעות דעת השמעים: 15 היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא-יבוש המחלק על-נכון דבר האמת: 16 אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע: 17 ושיחתם כרקב תאכל סביב ומהם הומניוס ופיליטוס: 18 אשר תעו מן-האמת באמרם כבר היתה תחית המתים ויבלבלו אמונת אחדים: 19 ויסוד האלהים איתן לא ימוט וזה חותמו ידע יהוה את אשר-לו וכל-הקורא בשם יהוה יסור מעול: 20 ובבית גדול לא-כלי כסף וזהב בלבד אלא גם-של-עץ ושל-חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון: 21 והנה אם-טהר איש את-נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לאדון מוכן לכל-מעשה טוב: 22 ברח-לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם-כל הקראים אל-אדני בלב טהור: 23 והרחק מן-השאלות התפלות באין מוסר מדעתך כי-אך מריבות מולידות הנה: 24 ועבד האדון לא יריב אך יהי-נוח לכל ומבין ללמד וסבלן: 25 ומיסר בענוה את-המכחישים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב ולדעת האמת: 26 ויעירו מרשת השטן אשר צדם בה לרצונו:

פרק הבא, אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה