אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס, הברית החדשה

אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד

אגרת פולוס אל-טיטוס, הברית החדשה