האגרת הראשונה ליוחנן השליח, הברית החדשה

האגרת השנית ליוחנן השליח

פרק א

האגרת השלישית ליוחנן השליח, הברית החדשה