האגרת השנית ליוחנן השליח, הברית החדשה

האגרת השלישית ליוחנן השליח

פרק א

אגרת יהודה, הברית החדשה