אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-האפסיים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו

אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה