אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים פרק א

א   פולוס השליח לא מבני אדם ולא על-ידי בן-אדם כי אם-על-ידי ישוע המשיח ואלהים האב אשר העירו מן-המתים: 2 וכל-האחים אשר עמדי אל-הקהלות אשר בגלטיא: 3 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח: 4 אשר-נתן את-נפשו על-חטאתינו לחלצנו מן-העולם הרע הזה כרצון אלהינו אבינו: 5 אשר-לו הכבוד לעולמי עולמים אמן: 6 תמה אני כי-סרתם מהר מאחרי הקרא אתכם בחסד המשיח לשמע אל-בשורה זרה: 7 והיא איננה אחרת רק יש אנשים העכרים אתכם וחפצים להפך את-בשורת המשיח: 8 אבל גם-אנחנו או-מלאך מן-השמים אם-יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה: 9 כאשר אמרנו כבר כן-אמר עתה עוד-הפעם איש כי-יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קבלתם חרם יהיה: 10 כי המתרצה אל-בני אדם אנכי או אל-האלהים אם המבקש אנכי למצא-חן בעיני בני-אדם הן במצאי חן בעיני בני-אדם לא-אהיה עבד המשיח: 11 ומודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בשרתי לא-לאדם היא: 12 כי אף לא מאדם קבלתיה ולא-מלמדת היא לי כי אם-בחזיון ישוע המשיח: 13 כי הלא-שמעתם את-דרכי מלפנים בדת היהודית ואת אשר-תכלית רדיפה רדפתי את-עדת אלהים והחרמתיה: 14 ואהי הולך וחזק בדת היהודית על-רבים מבני גילי בעמי בקנאתי הגדולה לקבלות של-אבותי: 15 וכשהיה רצון מלפני האלהים המבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו: 16 לגלות בי את-בנו למען אבשרנו בגוים אז לא נועצתי עם-בשר ודם: 17 גם לא-עליתי ירושלימה אל-אשר היו שליחים לפני כי אם-הלכתי לערב ומשם שבתי אל-דמשק: 18 אחרי-כן מקץ שלש שנים עליתי לירושלים לראות את-כיפא ואשב עמו חמשה עשר יום: 19 ואחר מן-השליחים לא-ראיתי זולתי את-יעקב אחי אדנינו: 20 ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב: 21 אחרי-כן באתי אל-גלילות סוריא וקיליקיא: 22 וקהלות יהודה אשר במשיח הנה לא ידעו את-פני: 23 רק-זאת בלבד שמעו כי-הרדף אתנו מאז עתה מבשר את-האמונה אשר החרים מלפנים: 24 ויהללו בי את-האלהים:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה