פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים פרק ג

ג   אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו (לבלתי שמע אל-האמת) אחרי אשר ציר ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם: 2 רק זאת אחפץ ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את-הרוח או משמועת האמונה: 3 הסכלים אתם כל-כך החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר: 4 הכזאת נעניתם לריק אם-אמנם לריק: 5 הנה המפיק לכם את-הרוח ופעל בכם גבורות המכח מעשי התורה הוא עשה אלה או מכח שמועת האמונה: 6 כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה: 7 דעו אפוא כי-בני האמונה בני אברהם המה: 8 והכתוב צפה שעתיד האלהים להצדיק את-הגוים מתוך האמונה וקדם לבשר את-אברהם לאמר ונברכו בך כל-הגוים: 9 על-כן יתברכו בני האמונה עם-אברהם המאמין: 10 כי בני מעשי התורה עליהם הקללה כי כתוב ארור אשר לא-יקים את-כל-הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם: 11 וגלוי וידוע שבתורה לא-יצדק האדם לפני האלהים כי-צדיק באמונתו יחיה: 12 והתורה לא מן-האמונה היא כי אם-אשר-יעשה אתם האדם וחי בהם: 13 המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו ככתוב קללת אלהים תלוי: 14 למען אשר תבא ברכת אברהם במשיח ישוע על-הגוים למען אשר נקח את-הבטחת הרוח על-ידי האמונה: 15 אחי כדרך-אדם אני מדבר אפלו צואה של-בן-אדם אם-מקימת היא לא יפרנה איש ולא-יוסיף עליה: 16 והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא-אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח: 17 וזאת אני אמר כי ברית אשר קימה האלהים מאז לא תוכל התורה הבאה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את-ההבטחה: 18 כי אם-הנחלה מתוך התורה היא איננה עוד מתוך ההבטחה והאלהים חנן את-אברהם על-ידי הבטחה: 19 אם-כן-התורה מה-היא מפני הפשעים נוספה עד כי-יבוא הזרע אשר-לו ההבטחה והיא ערוכה על-ידי המלאכים וביד מתוך: 20 ואין מתויך לאחד אבל האלהים הוא אחד: 21 ועתה המבטלת התורה את-הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה שבכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על-ידי התורה: 22 אבל הכתוב הסגיר את-הכל ביד החטא למען תנתן ההבטחה אל-המאמינים באמונת ישוע המשיח: 23 ולפני בוא האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה אלי האמונה העתידה להגלות: 24 ובכן התורה היתה אמנת אותנו למשיח למען נצדק באמונה: 25 אבל עתה אחרי אשר באה האמונה איננו עוד תחת יד האמן: 26 כי-אתם כלכם בני אלהים על-ידי האמונה במשיח ישוע: 27 כי כלכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את-המשיח: 28 ואין עוד יהודי ולא יוני אין עבד ולא בן-חורין אין זכר ולא נקבה כי כלכם אחד אתם במשיח ישוע: 29 ואם-למשיח אתם הנכם זרע אברהם ויורשים כפי ההבטחה:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים, הברית החדשה