אגרת פולוס השנית אל-הקורנתיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו

אגרת פולוס השליח אל-האפסיים, הברית החדשה