אגרת יהודה, חזון יוחנן, הברית החדשה

חזון יוחנן פרק א

א   חזון ישוע המשיח אשר נתן-לו האלהים להראות את-עבדיו את אשר-יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד-מלאכו לעבדו ליוחנן: 2 אשר העיד דבר האלהים ועדות ישוע המשיח ואת-כל אשר ראה: 3 אשרי הקורא ואשרי השמעים את-דברי הנבואה ושמרים את-הכתוב בה כי קרובה העת: 4 יוחנן לשבע הקהלות אשר באסיא חסד לכם ושלום מאת ההוה והיה ויבוא ומאת שבעת הרוחות אשר לפני כסאו: 5 ומאת-ישוע המשיח העד הנאמן ובכור המתים ועליון למלכי-ארץ אשר אהב אתנו ובדמו גאלנו מחטאתינו: 6 ויעש אתנו מלכים וכהנים לאלהים אביו לו הכבוד והעז לעולמי עולמים אמן: 7 הנה הוא בא עם-העננים וראתה אתו כל-עין גם-המה אשר דקרהו וספדו עליו כל-משפחות הארץ כן יהיה אמן: 8 אני האלף והתו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות: 9 אני יוחנן אחיכם וגם-חבר לכם בלחץ ובמלכות ובסבלנות למען ישוע המשיח הייתי באי אשר-שמו פטמוס בעבור דבר האלהים ובעבור עדות ישוע המשיח: 10 ותהי עלי רוח ביום האדון ואשמע אחרי קול גדול כקול שופר: 11 ויאמר אני האלף ואני התו הראשון והאחרון ואת אשר אתה ראה כתב על-ספר ושלחהו אל-הקהלות אשר באסיא לאפסוס ולזמירנא ולפרגמוס ולתיאטירא ולסרדיס ולפילדלפיא וללודקיא: 12 ואפן לראות את-הקול המדבר אלי ויהי בפנותי וארא שבע מנרות זהב: 13 ובתוך שבע המנרות דמות בן-אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על-לבו: 14 וראשו ושערו לבנים כצמר צחר כשלג ועיניו כלבת אש: 15 ומרגלתיו כעין נחשת קלל צרופות בכור וקולו כקול מים רבים: 16 וביד-ימינו שבעה כוכבים ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כשמש המאיר בגבורתו: 17 וארא אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד-ימינו ויאמר אל-תירא אני הראשון והאחרון והחי: 18 ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים (אמן) ובידי מפתחות שאול ומות: 19 ועתה כתב את אשר-ראית ואשר-נעשה עתה ואשר-עתיד להיות אחרי-כן: 20 את-סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת-שבע מנרות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות ושבע המנרות אשר ראית שבע קהלות הנה:

פרק הבא, חזון יוחנן, הברית החדשה