פרק קודם, חזון יוחנן, הברית החדשה

חזון יוחנן פרק יז

יז   ויבא אחד מן-שבעה המלאכים הנשאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בא ואראך את-משפט הזונה הגדולה הישבת על-מים רבים: 2 אשר זנו אחריה מלכי האדמה וישכרו שכני תבל מיין תזנותה: 3 ויביאני ברוח המדברה וארא והנה אשה ישבת על-חיה אדמה כתולע מלאת שמות גדופים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים: 4 והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מכללה בזהב ואבן-יקרה ופנינים ובידה כוס זהב מלאה תועבות וטמאת תזנותה: 5 ועל-מצחה כתוב שם בדרך סוד בבל הגדולה אם הזנות ותועבות האדמה: 6 וארא את-האשה שכורה מדם הקדשים ומדם עדי ישוע ואשתומם על-המראה שמה גדולה: 7 ויאמר אלי המלאך למה זה השתוממת אני אגיד לך את-סוד האשה והחיה הנשאת אתה בעלת שבעת הראשים ועשרת הקרנים: 8 החיה אשר ראית היא היתה ואיננה והיא תעלה מתהום ותרד לאבדון וישבי הארץ אשר שמם איננו נכתב בספר החיים מיום הוסד תבל ישתוממו בראתם את-החיה אשר היתה ואיננה ותבוא: 9 זה המובן ובו חכמה שבעת הראשים שבעת הרים המה אשר האשה ישבת עליהם: 10 ושבעה מלכים המה חמשה מהם נפלו והאחד ישנו והאחר עוד לא-בא והיה כי יבוא עמד יעמד לזמן מעט: 11 והחיה אשר היתה ואיננה והוא שמיני והוא מן-השבעה וירד לאבדון: 12 ועשר הקרנים אשר ראית עשרה מלכים הם אשר לא-קבלו מלכות עד-הנה רק לשעה אחת ממשלה כמלכים יקבלו עם-החיה: 13 ולהם עצה אחת ואת-כחם ואת-ממשלתם יתנו לחיה: 14 המה ילחמו בשה והשה יוכל להם כי הוא אדני האדנים ומלך המלכים ואשר עמו קרואים ובחירים ונאמנים המה: 15 ויאמר אלי המים ההם אשר ראית אשר הזונה ישבת עליהם עמים והמנים המה וגוים ולשנות: 16 ועשר הקרנים אשר ראית והחיה המה ישנאו את-הזונה ועשוה גלמודה וערמה ואכלו את-בשרה ואתה ישרפו באש: 17 כי האלהים נתן בלבם לעשות את-עצתו ולעשות עצה אחת ולתת את-ממשלתם לחיה עד כי-ישלמו דברי האלהים: 18 והאשה אשר ראית היא העיר הגדולה אשר-היא גברת ממלכות הארץ:

פרק הבא, חזון יוחנן, הברית החדשה