פרק קודם, חזון יוחנן, הברית החדשה

חזון יוחנן פרק ה

ה   וארא בימין הישב על-הכסא ספר כתוב פנים ואחור וחתום בשבעה חתמות: 2 וארא מלאך אביר קורא בקול-גדול מי יזכה לפתח הספר ולהתיר את-חותמיו: 3 ולא-יכל איש לא בשמים לא בארץ ולא מתחת לארץ לפתח את-הספר ולא להביט בו: 4 ואב בכי גדול על-אשר אין איש זכה לפתח את-הספר ולקרא בו ולא להביט בו: 5 ויאמר אלי אחד מן-הזקנים אל-תבכה הנה נצח האריה אשר הוא משבט יהודה שרש דוד לפתח את-הספר ולהתיר שבעת חותמיו: 6 וארא והנה בין הכסא וארבע החיות ובין הזקנים עמד שה והוא כטבוח ולו שבע קרנים ושבעה עינים אשר הם שבעה רוחות האלהים השלוחים אל-כל-הארץ: 7 ויבא ויקח את-הספר מימין הישב על-הכסא: 8 ויהי בקחתו את-הספר ויפלו לפני השה ארבע החיות ועשרים וארבעה הזקנים ואיש כנורו בידו וקערות זהב מלאת קטרת אשר-הנה תפלות הקדושים: 9 וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את-הספר ולפתח את-חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קנית לאלהים מכל-משפחה ולשון וכל-עם וגוי: 10 ותעש אתם מלכים וכהנים לאלהינו וימלכו על-הארץ: 11 וארא ואשמע קול מלאכים רבים סביב לכסא ולחיות ולזקנים והם רבו רבבות ואלפי אלפים: 12 קראים בקול גדול נאה לשה הטבוח לקחת עז ועשר וחכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה: 13 וכל-בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על-הים וכל אשר בהם את-כלם שמעתי אמרים לאמר לישב על-הכסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעז לעולמי עולמים: 14 ותאמרנה ארבע החיות אמן ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על-פניהם וישתחוו לחי עולמי העולמים:

פרק הבא, חזון יוחנן, הברית החדשה