אגרת פולוס אל-פילימון, אגרת אל-העברים, הברית החדשה

אגרת אל-העברים פרק א

א   האלהים אשר-דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל-אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו: 2 אשר-שמו ליורש כל וגם-עשה בידו את-העולמות: 3 והוא זהר כבודו וצלם עצמותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי טהרו אתנו בנפשו מחטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים: 4 ויגדל מאד מן-המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא מאשר להם: 5 כי אל-מי מן המלאכים אמר מעולם בני אתה אני היום ילדתיך ועוד אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן: 6 ובהביאו את-הבכור שנית לעולם אמר והשתחוו-לו כל-אלהים: 7 הן למלאכים הוא אמר עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט: 8 ולבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך: 9 אהבת צדק ותשנא רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך: 10 ואמר אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים: 11 המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו: 12 כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו: 13 ואל-מי מן-המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך: 14 הלא כלם רוחות השרת המה שלוחים לעזרה בעד הבאים לרשת את-הישועה:

פרק הבא, אגרת אל-העברים, הברית החדשה