אגרת פולוס אל-פילימון, הברית החדשה

אגרת אל-העברים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג

אגרת יעקוב, הברית החדשה