הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק א

א   במאמר הראשון כתבתי תאופילוס על-כל אשר החל ישוע לעשות וללמד: 2 עד-היום אשר לקח למרום אחרי צותו ברוח הקדש את-השליחים אשר-בחר בהם: 3 ואשר גם-התיצב להם באתות רבות אחרי ענותו וירא אליהם ארבעים יום וידבר על-מלכות האלהים: 4 ובאכלו עמהם צוה אתם לבלתי סור מירושלים ולהוחיל להבטחת האב אשר שמעתם ממני: 5 כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש בקרוב אחרי הימים האלה: 6 ויהי בהתאספם יחדו וישאלהו לאמר אדנינו התשיב בעת הזאת את-המלכות לישראל: 7 ויאמר אליהם לא לכם לדעת העתים והזמנים אשר קבע האב בשלטנו של: 8 אבל תשאו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשומרון ועד-קצה הארץ: 9 ויהי ככלותו לדבר זאת העלה והם ראים וישאהו ענן מנגד עיניהם: 10 ויביטו אחריו השמים בעלותו והנה שני אנשים לבושי בדים נצבים עליהם: 11 ויאמרו אנשי הגליל מה-תעמדו ועיניכם לשמים זה ישוע אשר הועלה מעליכם השמים בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה למרום: 12 ויפנו וילכו ירושלימה מן-ההר הנקרא הר הזיתים והוא קרוב לירושלים כדרך תחום שבת: 13 ויבאו העירה ויעלו אל-העליה אשר ישבו-בה פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי פילפוס ותומא בר-תלמי ומתי יעקב בן-חלפי ושמעון הקנא ויהודה בן-יעקב: 14 כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד בתפלה ובתחנונים הם והנשים עם מרים אם ישוע ועם-אחיו: 15 ובימים ההם קם פטרוס בתוך האחים ומספר שמות הנקהלים יחד כמאה ועשרים ויאמר: 16 אנשים אחים צריך היה שימלא הכתוב הזה אשר רוח הקדש דבר מקדם בפי דוד על-יהודה אשר היה למוליך את-תפשי ישוע: 17 כי-היה נמנה אתנו וזכה בגורל השרות הזה: 18 והנה הוא קנה לו שדה בשכר הרשעה ויפל על-פניו ארצה ויבקע בתוך וישפכו כל-מעיו: 19 ונודע הדבר הזה לכל-ישבי ירושלים ויקרא בשפתם לשדה ההוא חקל דמא הוא שדה הדם: 20 כי כתוב בספר תהלים תהי-טירתו נשמה ואל-יהי בה ישב ואומר פקדתו יקח אחר: 21 ועל-כן צריך שאחד מן-האנשים אשר התהלכו אתנו כל-ימי אשר אדנינו ישוע יוצא ובא לפנינו: 22 החל מטבילת יוחנן עד-יום הלקחו מאתנו יהיה עמנו לעד תחיתו מן-המתים: 23 ויעמידו שנים את-יוסף הנקרא בר-שבא והוא מכנה יוסטוס ואת מתיה: 24 ויתפללו ויאמרו אתה יהוה היודע כל-הלבבות הראה-נא מן-השנים האלה את-האחד אשר בחרת בו: 25 לקחת את-גורל השרות הזה והשליחות אשר עבר ממנה יהודה להלך אל-מקומו שלו: 26 ויפילו גורלות ויפל הגורל על-מתיה ויספח אל-עשתי עשר השליחים:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה