פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים פרק ג

ג   ועוד אחי שמחו באדנינו הן-לכתב ולשנות לכם כזאת לא טרח הוא לי ולכם הוא לחזוק: 2 הזהרו מן-הכלבים הזהרו מן-הפעלים הרעים הזהרו מן-החתוך: 3 כי אנחנו בני המילה העבדים את-האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר: 4 אף על-פי שגם-לי יש לבטח בבשר ואם-יאמר איש שיכל הוא לבטח בבשר אני על אחת כמה וכמה: 5 שאני נמול בן-שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים: 6 לתורה פרוש לקנאה רדף את-העדה ולצדקת התורה בלי-דפי: 7 והיתרנות האלה חשבתי לי לחסרנות למען המשיח: 8 וגם אני חשב את-הכל לחסרון לעמת מעלת דעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את-נפשי מכל-אלה ואחשבם לסחי להרויח את-המשיח ולהמצא בו: 9 ולא תהיה-לי צדקתי מתוך התורה כי אם-באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה: 10 לדעת אתו ואת-גבורת תחיתו וחברת ענוייו ולהדמות למותו: 11 אולי אוכל להגיע לתחית המתים: 12 לא כאלו שהשגתי או שהשלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם-השיגני המשיח ישוע: 13 אחי אינני אמר שכבר השגתי אך-אחת דברתי כי-שכח אני את-אשר מאחרי ואשתטח אל-אשר לפני: 14 ואל-המטרה ארדף את-שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של-מעלה מאת האלהים במשיח ישוע: 15 לכן מי שהוא שלם בנו כן יחשב ואם-תחשבו מחשבה אחרת גם-זאת יגלה לכם האלהים: 16 רק אחר הגענו עד-הנה אל-נט מן-הדרך: 17 אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל-ההלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם: 18 כי רבים ההלכים אשר אמרתי לכם פעמים רבות ועתה גם-בבכי אני אמר כי-איבי צלוב המשיח הם: 19 אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד: 20 כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח: 21 אשר יחליף את-גופנו השפל להיתו דומה לגוף כבודו כפי-פעלת יכלתו לכבש הכל תחתיו:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה