אגרת פולוס השליח אל-האפסיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד

אגרת פולוס השליח אל-הקולסים, הברית החדשה