אגרת פולוס אל-טיטוס, הברית החדשה

אגרת פולוס אל-פילימון

פרק א

אגרת אל-העברים, הברית החדשה