אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הקולסים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים, הברית החדשה