פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק י

י   אחי חפץ לבבי ותפילתי לאלהים בעד ישראל אשר יושעו: 2 כי מעיד אני עליהם שמקנאים לאלהים אבל לא-בדעת: 3 כי את-צדקת אלהים לא ידעו ויבקשו להקים את-צדקתם ולצדקת אלהים לא נכנעו: 4 כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל-המאמין בו: 5 כי-משה כתב על-דבר הצדקה מתוך התורה אשר יעשה אתם האדם וחי בהם: 6 והצדקה אשר מתוך האמונה אמרת אל-תאמר בלבבך מי-יעלה השמימה להוריד את-המשיח: 7 או מי ירד לתהום להעלות את-המשיח מן-המתים: 8 אבל מה-תאמר קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך הוא דבר האמונה אשר אנחנו מבשרים: 9 כי אם-בפיך תודה שישוע הוא האדון ותאמין בלבבך שהאלהים העירו מן-המתים תושע: 10 כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה-לו לישועה: 11 כי הכתוב אמר כל-המאמין בו לא יבוש: 12 ואין הפרש בין היהודי ליוני כי אדון אחד לכלם והוא עשיר לכל-קראיו: 13 כי-כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט: 14 ועתה איך יקראו אל-אשר לא-האמינו בו ואיך יאמינו במי שלא שמעו את-שמעו ואיך ישמעו ואין מגיד: 15 ואיך יגידו כי אם-שלוחים ככתוב מה-נאוו רגלי מבשר שלום מבשר טוב: 16 אבל לא-כלם שמעו לקול הבשורה כי ישעיהו אמר יהוה מי האמין לשמעתנו: 17 אם-כן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על-ידי דבר-המשיח: 18 ואמר הכי לא שמעו אמנם בכל-הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם: 19 ואמר הכי ישראל לא ידע הנה-כבר משה אמר אני אקניאכם בלא-עם בגוי נבל אכעיסכם: 20 וישעיהו מלאו לבו לאמר נמצאתי ללא בקשני נדרשתי ללוא שאלו: 21 ועל-ישראל הוא אמר פרשתי ידי כל-היום אל-עם סורר ומרה:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה