פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק טו

טו   ואנחנו החזקים עלינו לשאת חלשות הרפים ואל-נבקש הנאת עצמנו: 2 כי כל-אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יתכונן: 3 כי גם-המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי: 4 כי כל-אשר נכתב מלפנים נכתב ללמדנו למען תהיה-לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים: 5 ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן והייתם כלכם לב אחד כרצון המשיח ישוע: 6 אשר תכבדו בנפש אחת ובפה אחד את-האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח: 7 על-כן קבלו-נא איש את-אחיו כאשר גם-המשיח קבל אתנו לכבוד האלהים: 8 ואני אמר כי ישוע המשיח נולד להיות משרת הנמולים למען אמתו של האלהים לקים את-ההבטחות אשר לאבות: 9 והגוים המה יכבדו את-האלהים למען רחמיו ככתוב על-כן אודך בגוים ולשמך אזמרה: 10 ואומר הרנינו גוים עמו: 11 ואומר הללו את-יהוה כל-גוים שבחוהו כל-האמים: 12 וישעיהו אמר והיה שרש ישי אשר עמד לנשיא עמים אליו גוים יקוו: 13 ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל-שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש: 14 והנה אחי מבטח אני בכם כי מלאי אהבת חסד אתם וממלאים כל-דעת וידעים להוכיח איש את-רעהו: 15 אף-על-פי כן העזתי מעט לכתב אליכם הנה והנה כמזכיר אתכם על-פי החסד הנתון לי מאת האלהים: 16 להיות משרת ישוע המשיח לגוים ולכהן בבשורת האלהים למען יהיה קרבן הגוים רצוי ומקדש ברוח הקדש: 17 על-כן יש-לי להתהלל במשיח ישוע בעניני האלהים: 18 כי לא-אעז פני לדבר דבר זולתי אשר עשה המשיח בידי למען הטות באמר ובמעשה את-לב הגוים לסור למשמעתו: 19 בגבורת אתות ומופתים ובגבורת רוח אלהים עד-כי מירושלים וסביבותיה ועד לאלוריקון מלאתי את-בשורת המשיח: 20 בהשתדלי להגיד את-הבשורה לא במקמות אשר-שם כבר נקרא שם המשיח שלא אבנה על-יסוד אחרים: 21 אלא ככתוב אשר לא-ספר להם ראו ואשר לא-שמעו התבוננו: 22 והוא הדבר אשר-בגללו נעצרתי פעם ושתים מבוא אליכם: 23 אבל עתה שאין-לי עוד מקום בגלילות האלה ואני נכסף לבא אליכם זה שנים רבות: 24 אבוא אליכם בלכתי לאספמיא כי מקוה אנכי לראותכם בעברי ואתם תשלחוני שמה ואשבעה מעט מכם בראשונה: 25 אמנם עתה אלכה ירושלימה לעזור לקדושים: 26 כי מקדוניא ואכיא הואילו לתרם תרומה לאביוני הקדושים אשר בירושלים: 27 כי הואילו ואף-מחיבים הם להם הנה לגוים היה חלק בדברי הרוח אשר להם והלא עליהם לתמכם גם בדברי הגוף: 28 לכן כשגמרתי את-זאת וחתמתי להם הפרי הזה אז אעברה דרך ארצכם לאספמיא: 29 ויודע אנכי כי בבאי אליכם אבוא במלא ברכתה של-בשורת המשיח: 30 ואני מעורר אתכם אחי באדנינו ישוע המשיח ובאהבת הרוח להתחזק עמי בהעתירכם בעדי אל-האלהים: 31 למען אשר אנצל מהסוררים בארץ יהודה ויערב על-הקדושים שמושי לשם ירושלים: 32 ואשר אבוא אליכם בשמחה ברצון אלהים ואנפש עמכם: 33 ואלהי השלום עם-כלכם אמן:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה