פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק טז

טז   והנני מזכיר לכם לטוב את-פובי אחותינו שהיא משמשת הקהלה אשר בקנכרי: 2 אשר תקבלוה באדנינו כראוי לקדושים ותתמכו בה לכל אשר-תצטרך לכם כי-גם-היא היתה עזרת לרבים וגם לנפשי: 3 שאלו לשלום פריסקלא ועקילס שהם חברי בעבודת המשיח ישוע: 4 אשר נתנו את-צוארם בעד נפשי ולא-אני לבדי אודה להם כי גם-כל-קהלות הגוים וגם לקהלה בביתם תשאלו לשלום: 5 שאלו לשלום אפינטוס חביבי שהוא ראשית אסיא למשיח: 6 שאלו לשלום מרים שעמלה עמל רב בעבורכם: 7 שאלו לשלום אנדרוניקוס ויוניס קרובי ואשר היו אסורים אתי ולהם שם בשליחים ולפני היו במשיח: 8 שאלו לשלום אמפליאס חביבי באדנינו: 9 שאלו לשלום אורבנוס חברנו בעבודת המשיח ולשלום אסטכיס חביבי: 10 שאלו לשלום אפליס הבחון במשיח שאלו לשלום בני-ביתו של-אריסטובלוס: 11 שאלו לשלום הורודיון קרובי שאלו לשלום בני-ביתו של-נרקיסוס אשר-הם באדנינו: 12 שאלו לשלום טרופינה וטרופסה העמלות באדנינו שאלו לשלום פרסיס החביבה שעמלה עמל רב באדנינו: 13 שאלו לשלום רופוס הנבחר באדנינו ולשלום אמו שהיא כאם לי: 14 שאלו לשלום אסונקריטוס ופליגון והרמס ופטרובס והרמיס והאחים אשר אתם: 15 שאלו לשלום פילולוגוס ויוליא נירוס ואחותו ואולומפס וכל-הקדושים אשר אתם: 16 שאלו איש לרעהו לשלום בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם: 17 ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם במשלחי מדנים ומכשולים שלא כלקח אשר למדתם וסורו מהם: 18 כי אנשים כאלה אינם עבדים את-אדנינו ישוע המשיח כי אם-את-כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את-לב הפתאים: 19 כי משמעתכם נודעת לכל לכן אני שמח עליכם אבל רצוני שתהיו חכמים להטיב ותמימים לבלתי הרע: 20 ואלהי השלום הוא ידכא את-השטן במהרה תחת רגליכם חסד אדנינו ישוע המשיח עמכם: 21 טימותיוס חברי ולוקיוס ויסון וסוספטרוס קרובי שאלים לשלומכם: 22 אני טרטיוס הכותב את-האגרת הזאת שאל לשלומכם באדנינו: 23 גיוס המארח אותי ואת כל-הקהלה שאל לשלומכם ארסטוס סכן העיר וקורטוס אחינו שאלים לשלומכם: 24 חסד אדנינו ישוע המשיח עם-כלכם אמן: 25 ואשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר-היה מכסה מימות עולם: 26 ועתה נתפרסם ונודע על-ידי כתבי הנביאים כמצות אלהי עולם לכל הגוים להביאם למשמעת האמונה: 27 האלהים החכם האחד לו הכבוד בישוע המשיח לעולמים אמן:

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה