פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ב

ב   לכן כל-בן-האדם הדן אין לך התנצלות כי בדבר אשר תדין את-חברך תחיב נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו: 2 וידענו כי-משפט אלהים משפט אמת על-עשי אלה: 3 ואתה בן-אדם הדן את אשר-פעלו כאלה ואתה עשה כמעשיהם התאמר להמלט ממשפט האלהים: 4 או תבוז לרוב טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תדע כי-טובת האלהים מביאה אתך לידי תשובה: 5 ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה ליום עברת האלהים והגלות משפט צדקו: 6 אשר ישלם לאיש כמעשהו: 7 חיי עולם לשקדים לעשות הטוב ושחרי כבוד והדר אשר איננו עבר: 8 ועל-בני המרי ואשר לא-שמעו לאמת כי אם שמעו-לעולה עליהם חרון-אף וחמה: 9 צרה ומצוקה על-כל-נפש אדם עשה הרע על-היהודי בתחלה וגם-על-היוני: 10 וכבוד והדר ושלום לכל-עשה הטוב ליהודי בתחלה וגם ליוני: 11 כי אין משא פנים עם-האלהים: 12 כי כל-אשר חטאו ואין להם תורה גם בבלי-תורה יאבדו ואשר חטאו ולהם תורה על-פי התורה ישפטו: 13 כי לא שמעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם-עשי התורה הם יצדקו: 14 כי הגוים אשר אין-להם תורה בעשותם כדברי התורה מאליהם גם-באין תורה הם תורה לנפשם: 15 בהראותם מעשה התורה כתוב על-לבם ודעתם מעידה בהם ומחשבותם בקרבם מחיבות זאת את-זאת או מזכות: 16 ביום אשר ישפט האלהים את-כל-תעלמות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי: 17 הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על-התורה ותתהלל באלהים: 18 וידעת את-רצונו ותבין בין-טוב לרע בהשכילך בתורה: 19 ובטחת בנפשך להיות מוליך העורים ואור לאשר בחשך: 20 אמן לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה: 21 ואתה התורה אחרים ונפשך לא תורה התאמר לא תגנב והנך גנב: 22 התאמר לא תנאף ואתה נאף תשקץ את-האלילים ואתה גזל את-הקדשים: 23 תתהלל בתורה ותנבל את-האלהים בעברך את-התורה: 24 כי בגללכם שם האלהים מחלל בגוים ככתוב: 25 הן המילה תועיל אם-תשמר את-התורה אבל אם-עבר אתה את-התורה מילתך היתה-לך לערלה: 26 ואם-ישמר הערל את-משפטי התורה הלא תחשב-לו ערלתו למילה: 27 והערל מלדה המקים את-התורה הוא ישפט אתך אשר-לך הכתב והמילה ועברת את-התורה: 28 כי לא-המצין למראה עינים הוא היהודי ולא האות הנראה בבשר היא המילה: 29 כי אם-תוכו של אדם הוא יהודי ומילה היא בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר-לא מבני אדם תהלתו כי אם-מאת האלהים:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה