מעשי השליחים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים, הברית החדשה