אגרת פולוס השנית אל-טימותיוס, הברית החדשה

אגרת פולוס אל-טיטוס

פרק א
פרק ב
פרק ג

אגרת פולוס אל-פילימון, הברית החדשה