אגרת אל-העברים, הברית החדשה

אגרת יעקוב

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה

האגרת הראשונה לפטרוס השליח, הברית החדשה