האגרת השלישית ליוחנן השליח, הברית החדשה

אגרת יהודה

פרק א

חזון יוחנן, הברית החדשה