פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק כא

כא   ויהי אחרי-כן ויסף ישוע להראות אל-תלמידיו על-ים טיבריה וזה-דבר הראותו אליהם: 2 שמעון פטרוס ותומא הנקרא דידומוס ונתנאל מקנה אשר בארץ הגליל ובני זבדי ועוד שנים אחרים מתלמידיו ישבו יחדו: 3 ויאמר אליהם שמעון פטרוס הנני הלך לדוג ויאמרו אליו גם-אנחנו נלך עמך ויצאו וירדו באניה ולא לכדו מאומה בלילה ההוא: 4 הבקר אור וישוע עמד על-שפת הים והתלמידים לא ידעו כי ישוע הוא: 5 ויאמר אליהם ישוע בני היש-לכם דבר לאכל ויאמרו לא: 6 ויאמר להם השליכו המכמרת מימין לאניה ותמצאו וישליכו ולא-יכלו עוד למשך אתה מרב הדגים: 7 ויאמר התלמיד ההוא אשר ישוע אהבו אל-פטרוס הנה-האדון ויהי כשמע שמעון פטרוס כי הוא האדון ויחגר את-מעילו כי עירום היה ויתנפל אל-הים: 8 והתלמידים הנשארים באו בספינה כי לא הרחיקו מן-היבשה כי אם-כמאתים אמה וימשכו את-המכמרת עם-הדגים: 9 ויהי בעלותם אל-היבשה ויראו והנה גחלי-אש ערוכים ודגים עליהם ולחם לאכל: 10 ויאמר אליהם ישוע הביאו מן-הדגים אשר לכדתם עתה: 11 ויעל שמעון פטרוס וימשך את-המכמרת אל-היבשה והיא מלאה דגים גדולים מאה וחמשים ושלשה ולא נקרעה המכמרת אף-כי רבים היו: 12 ויאמר אליהם ישוע באו ברו-לחם ואין איש מן-התלמידים אשר מלאו לבו לשאל מי אתה כי ידעו אשר הוא האדון: 13 ויבא ישוע ויקח את-הלחם ויתן להם ואת-הדגים: 14 וזאת הפעם השלישית אשר-נראה ישוע אל-תלמידיו אחרי קומו מעם המתים: 15 ויהי אחרי אכלם ויאמר ישוע אל-שמעון פטרוס שמעון בן-יונה התאהב אתי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו רעה את-טלאי: 16 ויאמר אליו עוד הפעם שמעון בן-יונה התאהב אתי ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו נהג את-צאני: 17 ויאמר אליו פעם שלישית שמעון בן-יונה התאהב אתי ויתעצב פטרוס כי-אמר אליו בשלישית התאהב אתי ויאמר אליו אדני את-כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע רעה את-צאני: 18 אמן אמן אני אמר לך בהיתך צעיר לימים אתה חגרת עצמך ותלך אל-אשר חפצת וכאשר תזקן ופרשת כפיך ואחר יחגרך ונשאך אל-אשר לא תחפץ: 19 וכל-זאת דבר לרמז על-מיתתו אשר יכבד-בה את-האלהים ויהי ככלותו לדבר ויאמר אליו לך אחרי: 20 ויפן פטרוס וירא את-התלמיד אשר ישוע אהבו הלך אחריהם והוא אשר נפל על-לבו בסעודה וגם-אמר אדני מי הוא-זה אשר ימסר: 21 ויהי בראות אתו פטרוס ויאמר אל-ישוע אדני וזה מה-לו: 22 ויאמר אליו ישוע אם-רצוני שישאר עד-באי מה-לך ולזאת אתה לך אחרי: 23 על-כן יצא הדבר הזה בין האחים שהתלמיד ההוא לא ימות וישוע לא אמר-לו כי לא-ימות אבל אמר אם-חפצי כי-ישאר עד-באי מה-זה לך: 24 זה הוא התלמיד המעיד על-אלה ואשר כתב כל-זאת וידענו כי עדותו אמת: 25 ויש עוד מעשים רבים אחרים אשר עשה ישוע ואם-יכתבו כלם לאחד אחד אדמה שגם-העולם כלו לא יכיל את-הספרים אשר יכתבו (אמן):

מעשי השליחים, הבשורה הקדושה על-פי יוחנן, הברית החדשה