אגרת שאול אל הרומים, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק א

א מאת שאול, שנקרא להיות שליח המשיח ישוע ברצון אלהים, ומאת סוסתניס אחינו, 2 אל קהלת אלהים שבקורינתוס, לאלה אשר קדשו במשיח ישוע ונקראו להיות קדושים יחד עם כל הקוראים בכל מקום ומקום בשם אדוננו ישוע המשיח - אדוננו כאדונם: 3 חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו והאדון ישוע המשיח. 4 אני מודה לאלהי בכל עת בעבורכם על חסד אלהים שנתן לכם במשיח ישוע, 5 כי בו נעשיתם עשירים בכל, בכל אמר ובכל דעת; 6 ועדות המשיח קבלה תקף בקרבכם, 7 באפן שאינכם חסרים שום מתנה רוחנית בצפיתכם להתגלות אדוננו ישוע המשיח, 8 אשר גם יחזק אתכם עד קץ למען תהיו נקיים מכל אשמה ביום אדוננו ישוע המשיח. 9 נאמן הוא האלהים אשר קרא אתכם לחברת בנו ישוע המשיח אדוננו. 10 אחי, אני מפציר בכם בשם אדוננו ישוע המשיח שתהיו כלכם תמימי דעים במוצא פיכם ושלא יהיו פלוגים ביניכם, אלא עמדו מאחדים לגמרי באותה מחשבה ובאותה דעה. 11 אחי, נמסר לי מאת בני משפחת כלואה שיש מריבות ביניכם. 12 אני מתכון לכך שכל אחד מכם אומר: "אני שיך לשאול", או "אני לאפולוס", "אני של כיפא", "ואני של המשיח". 13 ובכן, האם המשיח התפלג? האם שאול נצלב בעדכם? או לשם שאול נטבלתם? 14 תודה לאל שלא הטבלתי איש מכם זולת קריספוס וגיוס, 15 פן יאמר מישהו כי לשמי נטבלתם. 16 אמנם הטבלתי גם את בני ביתו של סטפנס. מלבד אלה, אינני יודע אם הטבלתי איש; 17 כי המשיח לא שלחני להטביל, אלא לבשר את הבשורה - לא בחכמת מלים, פן יהיה לריק צלב המשיח. 18 הן דבר הצלב הוא סכלות בעיני האובדים, אך לנו הנושעים הוא גבורת אלהים, 19 שהרי כתוב: "אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר." 20 איה החכם? איה הבקי בתורה? איה המתפלמס של העולם הזה? האם לא שם האלהים את חכמת העולם לאולת? 21 ומאחר שבחכמת האלהים לא השכיל העולם לדעת את אלהים באמצעות חכמה, ראה אלהים לנכון להושיע את המאמינים על-ידי הכרזה שנחשבת לסכלות. 22 הנה היהודים מבקשים אותות והיונים מחפשים חכמה, 23 אבל אנחנו מכריזים משיח צלוב, אבן נגף ליהודים וסכלות בעיני היונים. 24 אולם לנקראים הן מקרב היהודים הן מקרב היונים - משיח שהוא גבורת אלהים וחכמת אלהים. 25 הן "סכלות" אלהים חכמה מבני אדם, ו"חלשת" אלהים חזקה מבני אדם.

26 אחי, ראו מי אתם שנקראתם: לא רבים מכם חכמים מבחינת העולם הזה, לא רבים חזקים ולא רבים רמי יחש. 27 אבל אלהים בחר בכסילים אשר בעולם כדי לביש את החכמים, ובחלשים אשר בעולם כדי לביש את החזקים; 28 בנחותים אשר בעולם ובנחשבים לפחותי ערך בחר אלהים, בדברים שהם כאפס, כדי להשפיל עד לאפס את הדברים הקימים, 29 למען לא יתהלל איש לפני האלהים. 30 אבל ממנו קימים אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת אלהים, לצדקה, לקדשה ולפדות, 31 כדי שהמתהלל יתהלל ביהוה, כמו שגם כתוב.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)