פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק יג

יג אם בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר ואין בי אהבה, הריני כנחשת הומה או כמצלתים רועשים. 2 אם תהיה לי מתת הנבואה ואדע כל הסודות ואשיג כל הדעת; ואם תהיה בי כל האמונה עד להעתיק הרים ממקומם, ואין בי אהבה, הריני כאין וכאפס.

3 אם אחלק את כל רכושי לצדקה וגם אתן את גופי לשרפה ואין בי אהבה - לא יועיל לי דבר. 4 האהבה סבלנית ונדיבה; האהבה אינה מקנאת; האהבה לא תתפאר ולא תתנשא; 5 היא לא תנהג בגסות, לא תדרש טובת עצמה, לא תרגז ולא תחשב רעה. 6 האהבה לא תשמח בעולה, כי באמת שמחתה. 7 היא תכסה על הכל, תאמין בכל, תקוה לכל ותסבל את הכל.

8 האהבה לא תמוט לעולם, אך נבואות תבטלנה, לשונות תחדלנה, דעת תבטל; 9 כי חלקית היא ידיעתנו ובארח חלקי מתנבאים אנו, 10 אך בבוא המשלם יבטל החלקי. 11 בהיותי ילד דברתי כילד, הבנתי כילד, חשבתי כילד. כשהייתי לאיש שמתי קץ לדברי הילדות. 12 עכשו רואים אנו במראה, במערפל, אבל אז - פנים אל פנים. עכשו ידיעתי חלקית, אבל אז אכיר כדרך שגם אני מכר. 13 אך כעת עומדות שלש אלה: אמונה, תקוה, אהבה; והגדולה שבהן - אהבה.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)