פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק ב

ב ואני, אחי, כשבאתי להודיע לכם את סוד אלהים, לא באתי אליכם במלים רמות או ברוממות חכמה. 2 החלטתי אז שלא לדעת דבר בקרבכם זולת ישוע המשיח והוא - צלוב. 3 ואני בחלשה ובפחד וברעדה רבה הייתי אצלכם. 4 דבורי והטפתי לא לוו בפתויי מלים של חכמה אנושית, אלא בהוכחה של רוח וגבורה, 5 כדי שלא תסמך אמונתכם על חכמת בני אדם אלא על גבורת אלהים.

6 אנחנו דוברים חכמה בין המבגרים, אך לא חכמת העולם הזה, גם לא חכמת שליטי העולם הזה הבאים אל קצם. 7 אנחנו דוברים את חכמת אלהים הנסתרת, החכמה שהיתה גנוזה ואשר לפני העולמים יעדה אלהים לתפארתנו, - 8 ואיש משליטי העולם הזה לא ידעה, שכן אלו ידעוה לא היו צולבים את אדון הכבוד 9 כמו שכתוב:
"אשר עין לא ראתה
ואזן לא שמעה
ולא עלה על לב איש
כל אשר הכין האלהים לאוהביו."

10 אך לנו גלה אלהים על-ידי רוחו אפלו את עמקות האלהים, משום שהרוח חוקרת הכל. 11 מי מבני אדם יודע את אשר באדם, זולתי רוח האדם אשר בקרבו? כן גם את אשר באלהים אין יודע זולתי רוח האלהים. 12 ואנחנו לא קבלנו את רוח העולם, אלא את הרוח אשר מאת האלהים, כדי שנדע את הדברים שאלהים נותן לנו בחסדו. 13 ואותם אנחנו מביעים לא במלים שחכמת אנוש מלמדת, אלא במלים שהרוח מלמדת, כשאנו מפרשים דברים רוחניים בהגדרות רוחניות. 14 אך האדם הנפשי אינו מקבל את דברי רוח אלהים, שכן סכלות הם בעיניו; גם אין הוא יכול לדעת אותם, משום שהם נבחנים באפן רוחני. 15 לעמת זאת האדם הרוחני בוחן את הכל ואיש לא יבחן אותו; 16 כי "מי-תכן את-רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו?", אך אנחנו יש לנו רוח המשיח.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)