פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק ג

ג ואני, אחי, לא יכלתי לדבר אליכם כאל אנשים רוחניים, אלא כאל בלתי-רוחניים, כאל תינוקות במשיח. 2 בחלב הזנתי אתכם, לא במאכל, כי עוד לא יכלתם לאכל. אבל גם כעת אינכם יכולים, 3 כי עודכם בלתי-רוחניים. ומאחר שיש בקרבכם קנאה ומריבה, האין אתם בלתי-רוחניים ומתנהגים כמו האנשים? 4 הלא כאשר מישהו אומר "אני שיך לשאול" ואחר אומר "אני לאפולוס", האין אתם ככל האדם? 5 מי הוא אפוא אפולוס? ומי הוא שאול? משרתים אשר באמצעותם באתם לאמונה! ואיש איש כפי שחלק לו האדון: 6 אני נטעתי, אפולוס השקה, אבל האלהים הצמיח. 7 לפיכך לא הנוטע חשוב, אף לא המשקה, אלא האלהים - המצמיח. 8 הנוטע והמשקה הם הינו הך, וכל אחד יקבל את שכרו כפי עמלו; 9 שכן אנחנו עובדים יחד עם אלהים ואתם שדה אלהים, בנין אלהים.

10 כפי חסד אלהים שנתן לי הנחתי יסוד כבנאי חכם ואחר בונה עליו. אבל ישגיח כל אחד כיצד הוא בונה, 11 כי איש לא יוכל להניח יסוד אחר זולתי היסוד שהנח, והוא ישוע המשיח. 12 וכל איש, אם יבנה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש - 13 מעשהו יתברר, שכן היום יוציאו לאור, מפני שבאש יתגלה; והאש תבחן את מעשהו של כל איש ואיש. 14 אם יעמד המעשה שבנה, יקבל האיש את שכרו. 15 אם ישרף מעשהו - יפסיד; הוא עצמו יושע, אך זאת כאוד מצל מאש.

16 האם אינכם יודעים כי היכל אלהים אתם וכי רוח אלהים שוכנת בקרבכם? 17 אם ישחית איש את היכל אלהים, אלהים ישחית אותו; כי היכל האלהים קדוש, ואתם היכלו.

18 איש אל יטעה את עצמו. אם מישהו מכם סבור שהוא חכם בעולם הזה, יהא נא לכסיל למען יחכם; 19 כי חכמת העולם הזה היא סכלות בעיני אלהים, שהרי כתוב: "לכד חכמים בערמם." 20 ועוד: "יהוה ידע מחשבות אדם, כי-המה הבל." 21 על כן, אל יתהלל איש בבני אדם. הרי הכל שלכם: 22 שאול, אפולוס, כיפא, העולם, החיים, המות, דברים שבהוה, דברים שבעתיד - הכל שלכם; 23 ואתם של המשיח, והמשיח הוא של אלהים.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)