פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק ו

ו האם מעז איש מכם, שיש לו דבר נגד רעהו, להביא את משפטו לפני הרשעים ולא לפני הקדושים? 2 האם אינכם יודעים שהקדושים ישפטו את העולם? ואם את העולם תשפטו, כיצד אינכם מסגלים לשפט בענינים הפעוטים ביותר? 3 האם אינכם יודעים שאנחנו נשפט מלאכים? כל שכן דברים השיכים לחיי יום יום! 4 והנה כשיש ביניכם ענינים של חיי יום יום, דוקא את הנקלים בעיני הקהלה אתם מושיבים לשופטים. 5 אני אומר זאת לבשתכם. וכי אין בכם שום חכם שיכול לשפט בין איש לאחיו? 6 במקום זאת אח נשפט עם אחיו, וזאת לפני בלתי מאמינים! 7 בכלל, בעצם העבדה שאתם תובעים זה את זה למשפט, כבר הפסדתם. מדוע לא תבכרו להיות מקפחים? מדוע לא תבכרו להיות נעשקים? 8 ואולם אתם בעצמכם עושים עול ועושקים, ולאחיכם אתם עושים זאת! 9 או שמא אינכם יודעים כי עושי עול לא יירשו את מלכות האלהים? אל תטעו; לא זונים ולא עובדי אלילים, לא מנאפים ולא עושי זמה ולא יודעי משכב זכר, 10 לא גנבים ולא חמדנים, לא סובאים ולא מגדפים ולא חומסים יירשו את מלכות האלהים. 11 וכאלה היו כמה מכם, אבל אתם רחצתם, אתם קדשתם, אתם הצדקתם בשם האדון ישוע המשיח וברוח אלהינו. 12 הכל מתר לי, אבל לא הכל מועיל. הכל מתר לי, אך לא אשתעבד לשום דבר. 13 המאכל הוא בשביל הכרס והכרס בשביל המאכל, ואלהים יכלה גם את זה וגם את זה. אבל הגוף אינו בשביל הזנות, אלא בשביל האדון, והאדון בשביל הגוף. 14 ואלהים הקים לתחיה את אדוננו ובגבורתו יקים גם אותנו.

15 האם אינכם יודעים שגופיכם הם איברי המשיח? לפיכך, האם אקח את איברי המשיח ואעשה אותם לאיברי זונה? חס וחלילה! 16 האינכם יודעים כי הדבק בזונה נהיה עמה לגוף אחד? שהרי נאמר: "והיו שניהם לבשר אחד." 17 אבל הדבק באדון, רוח אחת הוא אתו. 18 התרחקו מן הזנות. כל חטא שאדם עושה הוא מחוץ לגופו, אבל הזונה חוטא לגופו שלו. 19 האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקדש השוכנת בתוככם, אשר קבלתם אותה מאת אלהים, וכי אינכם שיכים לעצמכם? 20 הלא במחיר נקניתם, לכן כבדו את אלהים בגופכם.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)