פרק קודם, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים פרק ט

ט האם אינני חפשי? האם אינני שליח? האם לא ראיתי את ישוע אדוננו? האם אתם אינכם פעלי באדון? 2 אם לאחרים אינני שליח, לכם בודאי שאני שליח, שהרי חותם שליחותי אתם באדון. 3 תשובתי למותחים עלי בקרת היא זאת: 4 האין לנו רשות לאכל ולשתות? 5 האין לנו רשות להוביל אתנו אשה מאמינה, כמו ליתר השליחים, לאחי האדון ולכיפא? 6 או רק אני ובר-נבא אין לנו רשות להיות פטורים מעבודה? 7 מי משרת בצבא ומשלם את כלכלתו שלו? מי נוטע כרם ואינו אוכל מפריו? מי רועה עדר ואינו שותה מן החלב של העדר? 8 וכי אני אומר את הדברים האלה על-פי בני אדם? האין גם התורה אומרת זאת? 9 הרי בתורת משה כתוב: "לא-תחסם שור בדישו." האם לשורים דואג אלהים? 10 או שבכלל למעננו הוא אומר זאת? אכן למעננו זה נכתב, כדי שהחורש יחרש בתקוה והדש ידוש בתקוה להשתתף ביבול. 11 אם זרענו לכם דברים רוחניים, מה רבותא בכך אם נקצר דברים חמריים מכם? 12 ואם לאחרים יש חלק בזכות עליכם, הלא כל שכן לנו?
אבל לא נצלנו את הזכות הזאת, אלא סובלים אנו הכל למען לא נשים שום מכשול לבשורת המשיח. 13 האינכם יודעים כי העובדים בקדש פרנסתם מבית המקדש ומשרתי המזבח נוטלים את חלקם מן המזבח? 14 כך גם תקן האדון, שהמכריזים את הבשורה יחיו מן הבשורה. 15 ברם אני לא נצלתי דבר מן הדברים האלה, אף לא כתבתי זאת כדי שלי יהיה כך. מוטב לי למות ושלא ישים איש את תהלתי זו לריק; 16 כי כאשר אני מבשר את הבשורה אין לי מה להתהלל, שכן חובה מטלת עלי ואוי לי אם לא אבשר. 17 אם מרצוני אני עושה זאת, מגיע לי שכר. אבל אם לא מרצוני, הרי שתפקיד הפקד בידי; 18 מה אפוא שכרי? - בזה שאני מבשר את הבשורה ומציע אותה בלא מחיר מבלי לנצל את הזכות שיש לי בבשורה!

19 אף כי אינני משעבד לאיש שעבדתי את עצמי לכל כדי לרכש את הרבים. 20 למען היהודים אני כיהודי כדי להשיג יהודים; למען הכפופים לתורה אני כמו כפוף לתורה - הגם שאינני כפוף לתורה - כדי להשיג את הכפופים לתורה; 21 למען אלה שאין להם תורה אני כמו בלי תורה - אף שאינני עומד בלא תורת אלהים בהיותי כפוף לתורת המשיח - כדי להשיג את אלה שאין להם תורה; 22 למען החלשים אני חלש כדי להשיג את החלשים; אני הכל למען הכל כדי שאושיע לפחות כמה מהם. 23 אך את הכל אני עושה בעבור הבשורה כדי שיהיה לי חלק בה.

24 האם אינכם יודעים שהרצים באצטדיון אמנם רצים כלם, אבל אחד מקבל את הפרס? בדומה לכך, רוצו למען תשיגוהו. 25 כל מתחרה נוהג להנזר בכל התחומים; הללו - כדי להשיג זר נובל, אבל אנחנו כדי להשיג זר שלא יבל. 26 לכן אני רץ לא כמי שמגשש באפלה, ואני נאבק לא כמי שמכה באויר, 27 אלא נוהג אני בקשיחות עם גופי ומשעבדו, שמא לאחר שאטיף לאחרים, אני עצמי אמצא פסול.

פרק הבא, אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים, הברית החדשה (תרגום חדש)